عمومی

دنبال کن


عضو از ۷ فروردین ۱۳۹۲

توئیت گلشیفته فراهانی جنجال به پا کرد

پیام شاهزاده رضا پهلوی در ارتباط با پیکر پیداشده در محل آرام‌گاه تخریب‌شده رضاشاه

رضا پهلوی : جناب آقای ترامپ

امید دانا: مهدی آقا زمانی اعلام کرد تلویزیون افق مستقل است و ربطی به دفترسیاسی رضا پهلوی ندارد!!

حمله کمونیستها به کسانی که با پرچم شیروخورشید در جشن سوری استکهلم

برنامه تیم رودست در مورد "مرگ هاشمی رفسنجانی" در 72 ساعت گذشته با بیش از 60 هزار بازدید

آقا مهدی زمانی‌ پوپولیست تر از شماها هیچ کس نیست

بیانیه سپاسگزاری و پشتیبانی از حماسه سازان ھفتم آبان

بی سی یک روز پس از برنامه امید دانا به غلط کردن افتاد و پوزش خواست

غلام امیرابراهیمی: در جهتِ آن بیانیه‌ی 54 نفری

بیشتر