حسن خادم برنده جایزه اول مسابقه انشا

مهوش شاهق، داور مسابقه

 

تمام نوشته ها بسیار جالب و خواندنی بودند و من به سهم خود از همه ی دوستانی که در مسابقه ی این ماه شرکت کردند، سپاسگزارم. دلتان خوش و قلمتان در نوشتن شتابان!

جایزه ی اوّل به حسن خادم برای سه داستان («اژدها»، «جادوی خواب و خیال» و «قبر میکاشول»). هر سه ی این داستان ها به سبک رئالیسم جادوئی (واقع گرائی جادوئی) نوشته شده. در این سه داستان وقایع در عالم واقع رخ می دهد امّا با روابط علّت و معلولی خاصّ خود که در حقیقت اساس سبک رئالیسم جادوئی به حساب می آید. رئالیسم جادوئی در هم آمیختن امر غیرممکن و باورناپذیر است با دنیای روزمرّه و این مطلبی است که در هرسه داستان جالب و خوش ساخت و خوش نوشتار حسن خادم دیده می شود.

جایزه ی دوّم به شراب قرمز و ایلکای تعلّق می گیرد. به شراب قرمز برای میزان اطّلاعات همه جانبه ای که در اختیارخوانندگانش قرار می دهد از «بوسه های به رنگ پاییز توکیو» که سیری است در آداب و رسوم کشور ژاپن گرفته تا «راز گور امیر» در تاریخ دوره ی قاجار تا «خانه روح زده» و در تسخیر ارواح که بررّسی و تحلیلی است روان شناختی. این تنوّع اطّلاعات هم همه مبتنی بر دانش، تجربه های شخصی و عینی نویسنده است.

نفر بعدی در این جایزه، ایلکای است با نوشته هایی به نام های «لذّت کاشتن» و «از بیداری تا بی خوابی». هر دو مقاله با دیدی فلسفی و اجتماعی نوشته شده. نوشته ی دوّم، تحلیل جامعه شناختی جالبی است حول واژه ی «قهوه» و این که این مادّه ی نوشیدنی چگونه زندگی اجتماعی و حتّی سیاسی و تاریخی زمان ما را تغییر داده است. ما را از چُرت زدن و در خواب غفلت بودن بیدارکرده ولی تا به جائی پیش رفته که خود باعث اضطراب و بیماریِ بی خوابی قرن شده است که باید آن را با داروهای خواب آور درمان کرد.

جایزه ی سوم به خانم فاطمه زارعی برای دو داستان «ادب عاشقی» و «زندگی و مرگ یک قوزی» به خاطر نثر روان و زیبایش که خواننده را به دنیایی ما بین خواب و بیداری، آثیری و ماورائي می برد جائی که با خواندن آن داستان  ها احساس و روح خواننده تلطیف می شود و به دنیایی بهتر و مطبوع تراز دنیای واقعی قدم می گذارد.

*‌ برندگان دور نهم (اکتبر ۲۰۲۱)
*‌ برندگان دور هشتم (سپتامبر ۲۰۲۱)
*‌ برندگان دور هفتم (آگست ۲۰۲۱)
*‌ برندگان دور ششم (جولای ۲۰۲۱)
*‌ برندگان دور پنجم (سپتامبر ۲۰۲۰)
*‌ برندگان دور چهارم (آگست ۲۰۲۰)
*‌ برندگان دور سوم (جولای ۲۰۲۰)
*‌ برندگان دور دوم (جون ۲۰۲۰)
*‌ برندگان دور اول (می ۲۰۲۰)