عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۵ مهر ۱۳۹۱

اینجا خانه‌ی آخر قربانیان جنایات ناموسی است

تکاور بوشهری ۱۶۴ تانک عراقی را شکار کرد

یـــک ایــده‌ی خـوب‎

محمود خان جان شاه را نجات داد

کـلاغِ سفیـد، تنها سـرخپوسـتِ شمیـران

به یاد لیلا پهلوی عزیز

دلیل انقلاب از سوی غلامحسین ساعدی‎

جنـــگِ شــــوش

ایـن پاریدولیـای لـعنتـی

رزمنده‌ی مجروحی که به قلب دشمن زد‎

بیشتر