عمومی

دنبال کن


عضو از ۲ تیر ۱۳۹۹

برای تو، از خیابان

تب روده، رود رود

غضروف

اُسُّخون!

«مرا به خانه‌ام ببر»...

م...ک..ا...ل..م...ه!

حجره*

داستان دیگر جواب نمی‌دهد. جمله سوخته است. ما ویرانه‌ایم!

افسار

صفرها و نقطه‌ها

بیشتر