عمومی

دنبال کن


عضو از ۳ مهر ۱۳۹۹

توله خرسی به نام «وینی»

ما داریم می‌ریم مسافرت، می‌شه لطفا اینا پیش شما باشن؟

رجب‌علی عاشق نون‌نخودچی بود

یه سال ما بچه‌ها سیمِ زنگ خونه رو قطع کردیم

بزن به گندم‌زار

آرایشگاه بودی؟

جلال‌ و جبروت عمه‌بزرگ

شوهر یزیدی

سم‌پاشی سبزی‌فروش

سمیرا زرگری⁩ می خواهد خودش باشد. خود واقعی.

بیشتر