عمومی

دنبال کن


عضو از ۳ مهر ۱۳۹۹

رفیق‌ روزهای سرد و پرسوز

می‌خواستی بشینی سر درسات!

کنیسای عزرا یعقوب

فرودگاه سرنوشت می‌‌ساخت

لابلای موهای بافته‌شده

حالا دیگه آرزوت فرجی شدنه توی این دنیا؟

ننه‌دیگ‌ به‌ سر

عروسی کریسمسی

قلقلک زنبورعسل

خانه‌ی عشق کاشان

بیشتر