عمومی

دنبال کن


عضو از ۳ مهر ۱۳۹۹

ما از کی انقدر خودخواه و تک‌بعدی شدیم؟ تا کجا می‌رویم؟

افتخار می‌کنم به ...

ستاره‌هایی که جلوه کردند در آسمان

ماران کنند ولی موران کِشند

ما هرگز انسان‌های نود روز پیش نخواهیم شد

مردن که همین‌جوری نیست!

در پس‌کوچه‌‌ای در مرکز شهر مونترآل

نگاهی به موهای ما بنداز بعد بپرس چرا توو ماچ!

دره‌ قطارزرشک

«سورنتو» شکارگاه کمیته‌چی‌ها

بیشتر