عمومی

دنبال کن


عضو از ۳ مهر ۱۳۹۹

خدا خیرت بده جمیله‌

آسمان دنیایش با تو هم‌رنگ نیست

به عاشقی رفتند

خدا کند جهان مست شود

نسلی که می‌خواهد بخواند، بداند، نترسد، دروغ نشنود

اگر جای امیرشاهی‌ها بودم

نگران نیستم

خانم‌جان هوس شیرین‌پلو کرد!

خونه باید آنی باشد و آنی داشته باشد

وطن مادری نامیراست

بیشتر