بلاگ

بیشتر

حیوان سیاسی

<<دموکراسی و مسئلهی بیان>> ایلکای رأی گرفتن صورتِ ...

به اندازه یک ذره حتی

مرتضی سلطانی توی راهم که بروم به پیرزن سر بزنم: ...

خانم احدی، ترمزهایتان را چک کنید!

  مینا احدی بنیانگذار اکس مسلم در یک ویدئو آذر ماجدی ...

زیر زمین وحشت

  حکایتهای محله ما {۴} کم‌کم شهر تخلیه می‌شد سایه مرگ...

«آرمان»

ژینوس صارمیان مدتی پیش ملانی در صفحه فیسبوک ...

جادوی شعر: هفده شعر از هفده شاعر انقلاب مشروطیت

  مجید نفیسییادداشتقدرت شعر جادویی‌ست. پیش از این ...

انتخابات معمولِ حکومتی نامعمول

ایمان آقایاری فردریک باستیا اقتصاددان فرانسوی ...

نیمه‌ی وحشی و تاریک آدمی

تحلیل کوتاهی بر فیلم Civil War‎   ایلکای «جنگ داخلی» ...

اسلحه شکاری

  ناگهان در خانه‌ ی غفور با یک ضربه محکم پای طغرل ...

«رقابت»

ژینوس صارمیان ماجرا از اونجایی شروع شد که امسال در ...

کارنامه جوان ترین سردبیر فکاهی نامه توفیق

تحریریه مجله توفیق: پرویز خطیبی منتهی الیه سمت چپ ...

منظری بر زندگی

مرتضی سلطانی چیزی از شروع صبح نگذشته که شیفت را ...

شاهکار مَک دِرموت

  عملی که «مارتین مَک دِرموت» این مرد شصت ساله مرتکب ...

از نظمیه تا ساواک: عباس میلانی و رضا شاه

  مجید نفیسی در شانزدهم ژوئیه امسال, آقای میلانی در ...

سرنوشت دولت آینده معلومه

گل گلاب برای خیلی ها انتصاب آقای موحدی کرمانی (با ...

شادی برهنه

  ایلکای وقتی بدن تبدیل به امر سیاسی بشود نتیجه همان ...

آینده ترسناک تر از امروز

گل گلاب حاکمیت داره خلاف جهت آب حرکت میکنه و تبعات ...

راه میان‌بُر

  روی یکی از نیمکت‌های پارکی قدیمی پیرزنی تنها نشسته...

افسوس و خوشحالی

شیرین عبادی پروندهی یکی دیگر از جنایتکاران علیه ...

مستبدِ عریان

ایمان آقایاری علی خامنهای به روال سالیان گذشته به ...

بیشتر