بلاگ

بیشتر

سـوگ رنجــنـامه‌ی ژولـیـوس سـزار

شبی که روحِ ژولیوس سزار بر بروتوس ظاهر شد‎ سوگ ...

تا نفسش (به مناسبت روز عشق)

تا نفسش  پیش از سحر که اوبیرون می‌زنداز پیله‌ی ...

معاشقه کلئوپاترا و مارک آنتونی

خانواده آمیرزاده به درستی ادعا میکردند که نقاشی در ...

آنچـه که در کتابـهای جـیـن آستـن خوانـدم‎

دیر ادبیاتِ خاصِ داستانی ویکتوریایی را آغاز به ...

دوئـل، پـس از اتـمامِ یک کتـاب‎

اخیرا کتابی را به اتمام رسانده که خیلی از خواندنَش ...

قصور

قصور  با زجه‌های مادرشبرخاست خورشید و با ...

زاری جمعی

زاری جمعی  ارواح گذشته‌گانمان را دیدیم مسووٌل نزارِ...

بــَـســـتنـــی‎

داستانی کوتاه از شمیران زاده مادرم در این شبها ـــ ...

سـالی که در ایـران همـلت تـحریم شـد‎

نیلا کرام کوک ( ۱۹۰۸ــ۱۹۸۲) نویسنده زبانشناس مترجم و ...

مهاجرت سعدی

اخیرا نسخه ائی از دفتر خاطرات سعدی شاعر معروف ایرانی ...

شاعری از سرزمین فلسطین ، ساکن غزّه

مصعب مصطفی ابو توهه ۱ شاعر و نویسنده ی مقالات و ...

خدیج

    ‌نعیم وقتی رسید روبروی سکوی ِگلی موتور را زد روی ...

روانـشناسی جـناب شـاهزاده‌ی جـذاب‎

جریان چیست؟ چرا همهی دختر بچهها و دخترانِ جوان مایل ...

وقتی نوشته مال فرشته باشد... خواندنیست.

سهیل شریفان - فرشته مولوی میگوید؛ این داستان است...

مَــــردِ کابـــــوس زده‎

داستانـی از شمـیران زاده ــ موقع صبحانه شوهرم خیلی...

وسوسه های حوا

یک روز کسالت بار دیگر در بهشت شروع شد. آدم و حوا اصلا ...

پـایانِ واقعـی شَهـرزاد قصـه‌گــو‎

شهرزاد ـــ روایتکنندهی قصه برای شهریار شاه ایران است...

لرد بایرون: اولین خون‌آشامِ مدرن‎

از نوجوانی در رابطه با خونآشامها میخواندم در آن ...

دن کیشــوت، قهرمــان یا ضدقهرمــان؟‎

آشنایی من با دن کیشوت (به اسپانیولی دُن کیخوتِ گفته ...

غزل های سلیمان

اون روز شنبه تعطیل رسمی سلیمان نبی اصلا نمی دونست چه ...

بیشتر