بلاگ

بیشتر

سـالی که مـبصر شـدم

در همان ابتدای سالِ تحصیلی ـــ معاونینِ مدرسه بهترین...

ول‌گردهای ریزتر از دو و نیم میکرون

(برای مسابقه انشای ایرون) کمی پایینتر از خانهی آقای ...

سمتِ تاریک ماه ‎‎

<<داستانی از شمیران زاده>> من در شرفِ شروع نهمین دور ...

روزی بلی قلب تو هم خوب می شود

روزی دوباره حال دلت خوب می‌شودمثل گذشته زنده و پرکوب ...

مـجموعه تـراژدی‌های مـاریا‎‎

صبحِ اول وقت سِنیور رودریگِز از مادرید به من زنگ زده ...

افسرده موجودی به نامِ مفیستوفل‎‎‎

مفیستوفل را از زمانی میشناسم که شیفتهی فضای وهم آلود ...

ساعتِ پایانِ محنت‎‎‎‎

<<داستانی از شمیران زاده>> پیکرِ مَرد آنچنان گند از ...

سال خاکستری پایان افسردگی

۲۱ سال پس از خودکشی صادق هدایت ـــ در آن دوشنبه ...

تا حلق

تا حلق از ظلم و ستم چقدر نالم ای دهر تا حلق وجودِ ...

ایـن گـزارش سَـرنِویـس نـَدارد

خیلی سال است که دلخوشی بَهارانه نداشته و امسال نیز به...

دو رباعی خردادی

دو رباعی خردادی خرداد شد و شکوفهها ریختهاند انگار ...

اِنگاری خانـه امشـب نفـس می‌کِـشَد‎‎

اواسطِ شبی آرام و با آسمانی صاف اما سوزآلود ـــ شام ...

درمان دلتنگی

/ دلتنگ شدی درختی آغوش بگیر چون شاخه شکوفهای قلمدوش...

مردی که عاشق خیام و گربه است

اطاق صادق هدایت در عین سادگی خیلی آشفته است یک فرش ...

امشـب ریـشِ آبـی‌ در مـیانِ ما اسـت

اَمان از کلکسیونر کاری بنده دستِ خودم نیست شاید باور ...

عشـق‌بازی در گوادالاخـارا‎

من همیشه از زنانِ چشم درستِ مشکی و مو سیاه ـــ وحشت ...

از وقتی که رزم‌آرا را کشته‌اند ـ دیگر کسی محلِ سگ به من نمی‌گذارد‎

سی و دو روز پس از ترور سپهبد حاجعلی رزمآرا ...

شمیـران زاده و ماجـرای عجیبِ سـگ‎‎

سه شنبه ۱۴ ماهِ آوریلِ سالِ ۲۰۲۰ میلادی بود که در ...

یـک ایـرانـی در هـَمـسایـگـی آقـای فـرویـد‎‎

خانم مباشرِ خانه ـــ سرِ وقت آمد آخرین باری که او را ...

ای کاش

ای کاش دیروز که بود فکرِ فردا بودیم ای کاش به جاش ...

بیشتر