بلاگ

بیشتر

هر برگ به گونه‌ای پاییز را در میابد

مسابقه انشای ایرون نقشطلايهداران پاییز بر پرچمهایی ...

قهرمان!

مسابقه انشای ایرون یه کلاسِ انگلیسی هفتهای دو روز تو...

مسئله ی شخصی‌!

مسابقه انشای ایرون اول: صبح جمعه ی یه روزِ زمستونی ...

یک حقیقتِ ترسناک!

مسابقه انشای ایرون بخشی از وظیفه ی هر شیفتِ کاریم چک ...

عاشقان و این دنیا!

مسابقه انشای ایرون یه خانمِ نویسنده ی امریکایی به ...

ادای ِدین!

عکس: سر درِ پرورشگاه صنعتیِ کرمان مسابقه انشای ...

بوم نقاشی بر دامن من

بوم نقاشی بر دامن من نیلوفر شیدمهر ۱. بر بوم جهان ...

گلِ نرگس!

مسابقه انشای ایرون تویِ خیابونِ حافظِ تهران نرسیده ...

درد!

مسابقه انشای ایرون حدود سی سال پیش یه شب سرد زمستونی ...

پائولوکوئیلو ، مولانا جلال الدّین ، آنماری شیمل و چند نفردیگر...

کتاب "کیمیاگر" نوشته ی پائولو کوئیلو کتاب برگزیده ی ...

زیارت!

مسابقه انشای ایرون بیمارستانی که کار میکردم سرِ دو ...

دو بوسه

دو بوسه میبوسمش آبدار با دهانی پُر تمشک جای ...

آرامش!

مسابقه انشای ایرون یه لیست داشتم تویِ ذهنم. یه لیست ...

ترسو مُرد!

مسابقه انشای ایرون ماشینِ من از دوستانِ منه یه دوستِ...

روز ِ پزشک!

مسابقه انشای ایرون دکتر نبی الله نصیری متخصصِ زنان ...

اولین برگشت بعد از چهار سال / 2016

مسابقه انشای ایرون "راست میگن که زندگی بازیهای عجیبی...

پول سیگار

مسابقه انشای ایرون یهوی در باز شد و مردی نتراشیده ...

راهی که با هم اشنا شدیم!

آخرین عکسِ اون سگ :) مسابقه انشای ایرون متولد و بزرگ...

دخترک و خواننده!

مسابقه انشای ایرون دخترک نه ساله با اون موهای بلندِ...

سالهایِ عجیبِ جوانی ما....

مسابقه انشای ایرون اون سالها اون سالهایِ بعد از جنگ...

بیشتر