بلاگ

بیشتر

آرزوهای محال

آرزوهای محال (سه نسخه با بیت آخر متفاوت) ۱ در پیله ...

خـانـه‌ی روح زده‎‎

مسابقه انشای ایرون وقتی که اولین بار چمدانِ مخصوصِ ...

در آرایشگاه پائیز

در آرایشگاه  پائیز  باز فصل کار استو مشاطه ...

رازِ گـــورِ امــیــر

مسابقه انشای ایرون... در موردِ مرگِ میرزا محمدتقیخان...

سقوطها

سقوط اولپاییز ظهور رنگی حسِ سقوطسرپیچی از قرار چون ...

گند بوسه‌ی پری و زنده باد مینی‌ژوپ‎‎

مسابقه انشای ایرون... با اینکه والدینِ من دختر عمه و ...

می‌ترسم از حسرت

می‌ترسم از حسرت  بوته‌های تمشک             پر از ...

بوسـه‌ای به رنـگ پاییزِ تـوکـیو ‎‎

مسابقه انشای ایرون <<نوشتهای از شمیران ...

مانند پیرزنی تنها

مانند پیرزنی تنها  از پشت پنجره سردمی پایم همه ...

از نـامه‌های فـروغ فرخ‌زاد بـه برادرش فـریدون‎‎

مجله فردوسی در تابستان سال ۴۸ خورشیدی ـــ نکاتی را از...

دانـته، بئـاتریس و عشـقِ شَهسـَوارانـه‎‎

مسابقه انشای ایرون <<نوشتهای از شمیران زاده>> فکر ...

سال شراب

پاییز رسیده و شده وقت درومحصول تو چیست؟ غلات چو ...

پــروانــه‌ی ســفــید‎‎

مسابقه انشای ایرون <<داستانی از شمیران زاده>> در ...

پایان گل سرخ

پایان گل سرخ و شروع پاییزبر گوشِ شقایق است شبنم ...

تــوافـقِ مـَترســک‎‎

<<مسابقه انشای ایرون>> داستانی از شمیران زاده دل تو ...

جهان هر روز می‌سوزد

جهان هر روز می‌سوزد  جهان هر روز می‌سوزدجهان هر روز ...

شــیــربــرنــج‎‎

مسابقه انشای ایرون <<داستانی از شمیران زاده>> پدرم ...

داستان یک تابلوی نقّاشی

  دوستی دارم هنرمند با ذوق نقاش وهمچنین گردآورنده ی ...

در تـاریـک آبـاد ادبیــاتِ کـودک‎‎

<<مسابقه انشای ایرون>> دخترم با اینکه هنوز خیلی کوچک ...

دو بی‌قرار

دو بی‌قرار  ای بی‌قرار چه جویی زِ من قرارمن ...

بیشتر