عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۷ مرداد ۱۳۹۲

Iran Star & YouTube : گفتگوی ایران استار با نیلوفر شیدمهر درباره نویسندگی و نشر در خارج کشور (۲)

ایران استار: گفتگوی عرفانه ایران نژاد با نیلوفر شیدمهر درباره نویسندگی و نشر در خارج کشور (۱)

رادیو همراه: گفتگو با نیلوفر شیدمهر در برنامه رادیویی فیروزه خطیبی

کانال شعر خوانی نیلوفر شیدمهرYouTube: پاییز ریز ریز: ویدیو شعری از نیلوفر شیدمهر

https://thebombayreview.com/: خبر انتشار: شماره دوم مجله بمبئی ریویو ویژه ایران

بیشتر