عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

مرتضی سلطانی برنده جایزه اول مسابقه انشا

حسن خادم برنده جایزه اول مسابقه انشا

مهوش شاهق، داور مسابقه انشا

فاطمه خسروپور و ایلکای برندگان اول مسابقه انشا

اگر مرغ دریایی بودم!

نوشین ابراهیمی و سیدجمال حیدری برندگان جایزه اول مسابقه انشا

مسابقه انشا: فیروزه خطیبی و سیاوش روشندل اول شدند

شرایط مسابقه انشا، برندگان دوره های قبل

برندگان دور پنجم مسابقه انشای ایرون

برندگان دور چهارم مسابقه انشای ایرون

بیشتر