عمومی

دنبال کن


عضو از ۲ تیر ۱۳۹۹

از کویر تنم

یک مترونوشت چهارده دقیقه‌ای!

در خیابان سلسبیل

مهتاب

حجم سدر، عطر نعنا

بهار خواب

از بند بند عشق

پرده سوم

Dobare Band:  THE POET WITH A GUN (شاعر همیشه با کلت)

آستانه قرمساقی!

بیشتر