عمومی

دنبال کن


عضو از ۲ تیر ۱۳۹۹

حجره*

داستان دیگر جواب نمی‌دهد. جمله سوخته است. ما ویرانه‌ایم!

صفرها و نقطه‌ها

بخار

عالیا

کمپینِ داد

کافه ویِردو!

بخشی از برنامه شطرنج – ونوس ترابی: غرب باید اعدام‌های جمهوری اسلامی را مصداق تروریسم دولتی ببیند

سه زن

خانه داغ

بیشتر