عمومی

دنبال کن


عضو از ۳ مهر ۱۳۹۹

مردن که همین‌جوری نیست!

در پس‌کوچه‌‌ای در مرکز شهر مونترآل

نگاهی به موهای ما بنداز بعد بپرس چرا توو ماچ!

دره‌ قطارزرشک

«سورنتو» شکارگاه کمیته‌چی‌ها

ایده اولیه‌ی ایمپلنت مال فامیلای ماست!

انگار سرباز‌خونه واسه‌ی والدین باز کردن

راننده اوبر با طعم ایران

زنِ ممد و تلفن

افطار‌ ژیگوی خوک!

بیشتر