عمومی

دنبال کن


عضو از ۳ مهر ۱۳۹۹

افتخار می‌کنم به ...

ستاره‌هایی که جلوه کردند در آسمان

ماران کنند ولی موران کِشند

ما هرگز انسان‌های نود روز پیش نخواهیم شد

مردن که همین‌جوری نیست!

در پس‌کوچه‌‌ای در مرکز شهر مونترآل

نگاهی به موهای ما بنداز بعد بپرس چرا توو ماچ!

دره‌ قطارزرشک

«سورنتو» شکارگاه کمیته‌چی‌ها

ایده اولیه‌ی ایمپلنت مال فامیلای ماست!

بیشتر