عمومی

دنبال کن


عضو از ۳ مهر ۱۳۹۹

قلعه‌ی پری‌خان خانم

مادربزرگ‌ها هرگز نمی‌میرند

درختان اَوَرْسِ این خاک شده‌ایم

خدا خیرت بده جمیله‌

آسمان دنیایش با تو هم‌رنگ نیست

به عاشقی رفتند

خدا کند جهان مست شود

نسلی که می‌خواهد بخواند، بداند، نترسد، دروغ نشنود

اگر جای امیرشاهی‌ها بودم

نگران نیستم

بیشتر