عمومی

دنبال کن


عضو از ۳ مهر ۱۳۹۹

هم‌زمان با صدای گلوله و فریاد

یه روز تصمیم گرفتیم دیگه عمه رو بازی ندیم!

به چه زبونی آخه بگم من هیچ‌وقت نمی‌گم مرگ بر آمریکا!

کریم، گم‌شده‌های زندگی‌شو متر کرد

یعنی وفادارم من بعد از هفتاد سال

چهار سال پیش، ساعت هشت شب!

این شهر منه!

از مرده‌شور تا مرّبا

لذت مسیر

پای پرزیدنت به خونه‌ی منم باز شد

بیشتر