عمومی

دنبال کن


عضو از ۳ مهر ۱۳۹۹

اگر جای امیرشاهی‌ها بودم

نگران نیستم

خانم‌جان هوس شیرین‌پلو کرد!

خونه باید آنی باشد و آنی داشته باشد

وطن مادری نامیراست

اگر زنده‌اید

عیدها اومد و رفت

مسافر جامانده‌ی قطارِ بهارهای نارنج

ترنم آوای زندگی

ما از کی انقدر خودخواه و تک‌بعدی شدیم؟ تا کجا می‌رویم؟

بیشتر