برای دور سوم مسابقه انشای ایرون خانم شهرنوش پارسی پور افتخار دادند و زحمت کشیدند ۴۰ مطلب وارده را خوانده و نمره دادند. مطابق نمرات ایشان برندگان جوائز اول تا سوم به این شرح اعلام می شود:

۱- جایزه مشترک اول «تاج فیروزه» به ونوس ترابی برای «این بستر تیر می کشد» و شهیره شریف برای «قصه ای با غین».

۲- جایزه مشترک دوم «پلنگ نقره ای» به علیرضا میراسدالله برای فصل دوم و سوم «پناهنده»، مسعوده خلیلی برای «گفتگو با خود»، سیروس مرادی برای «مصائب ضحاک» و مژگان فرهمند برای «دانشگاه کرمان»، «جنگ» و «باربارا».

۳- جایزه مشترک سوم «جام جم» به میترا نهچیری برای «تسکین دهنده درد»، یزدانه امیر یزدانی برای «خدایی که در این نزدیکی ست» و فرامرز برای «کریستف کلفت».

جوایز نقدی میان برندگان تقسیم خواهد شد.

با تبریک فراوان به همگی و تشکر بی پایان برای شرکت در مسابقه.

به امبد دیدار در دور بعدی.

جهانشاه جاوید