عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

اگر مرغ دریایی بودم!

«مسابقه انشای ایرون» به داوری نیلوفر شیدمهر

نوشین ابراهیمی و سیدجمال حیدری برندگان جایزه اول مسابقه انشا

مسابقه انشا: فیروزه خطیبی و سیاوش روشندل اول شدند

برندگان دور پنجم مسابقه انشای ایرون

برندگان دور چهارم مسابقه انشای ایرون

برندگان دور سوم مسابقه انشای ایرون به انتخاب شهرنوش پارسی پور

شهرنوش پارسی پور داور مسابقه انشای ایرون

برندگان دور دوم مسابقه انشای ایرون

برندگان اولین دور مسابقه انشای ایرون

بیشتر