عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

شرایط مسابقه انشا، برندگان دوره های قبل

مرتضی سلطانی برنده جایزه اول مسابقه انشا

حسن خادم برنده جایزه اول مسابقه انشا

مهوش شاهق، داور مسابقه انشا

فاطمه خسروپور و ایلکای برندگان اول مسابقه انشا

اگر مرغ دریایی بودم!

نوشین ابراهیمی و سیدجمال حیدری برندگان جایزه اول مسابقه انشا

مسابقه انشا: فیروزه خطیبی و سیاوش روشندل اول شدند

برندگان دور پنجم مسابقه انشای ایرون

برندگان دور چهارم مسابقه انشای ایرون

بیشتر