از متن بیانیه ی تجمع کنندگان در اطراف آرامگاه شاهنشاه کوروش بزرگ:

زنده باد کوروش
زنده باد اقوام ایران
زنده باد عرب های ایران
زنده باد آذری های ایران
زنده باد کردهای ایران
زنده باد مازندرانی ها
ما به اینجا آمده ایم تا اعلام کنیم، همه ی اقوام ایران، از هر نژاد و قومیت از یک ملت می باشند....

پ.ن: معنای نژاد ستیزی و فاشیست بازی را هم که چپ معترضان تجمع 7 آبان این روزها بر طبل آن می کوبند فهمیدیم! براستی که درجه ی وقاحت این ایرانستیزان تا کجاست؟؟