عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۸ مهر ۱۳۹۱

مهندس بازرگان، پدر ملی-مذهبی ها

عکس های ملیون را که میبینیم (دکتر مصدق، دکتر صدیقی، دیگران)، اکثراً تحصیل کرده فرنگ، آشنا و معتقد به دموکراسی، همه تر و تمیز، فکل و کراواتی.

عکس های مذهبیون را که میبینیم (آیت الله کاشانی، فداییان اسلام،...) اکثراً بیسواد یا تحصیل کرده حوزه، نه آشنا و نه معتقد به دموکراسی، ریش نتراشیده، بعضاً عبا و عمامه.

و بعد داریم، یک پدیده ای در آن میان: مهندس مهدی بازرگان 

 

از فیس بوک هادی خرسندی

روزنامه باختر امروز 26 مرداد 1332

"در میدان بهارستان مجسمه دیو مهیب قلدری به زمین می افتد"

...

ایرانیان کالیفرنیا

http://www.IraniansofCalifornia.com

پدربزرگ من!

مرد بزرگ، میهن پرست و رشیدی بوده. آنطور که میگویند.


زورخانه ای هم بوده. و مرید فردوسی.

 

 سالها پیش از آمدن من به دنیا فوت کرد.

 


به دین و مذهب هم اعتقادی نداشت.سال 1320 است. فکلش را میبینید؟بابا بزرگ: هوای ایرانت رو داریم، هر جا که باشیم.

روحت شاد.

Iranian App

New app for Iranians
Available on i-phone and Android

به به...

جی جی جان:

جمعتون جمع بوده ها...

تنور انتخابات داغ است

بیشتر