عمومی

دنبال کن


علایق: http://www.iranian.com/main/member/majid-naficy http://www.iranian.com/mnaficy

عضو از ۱۳ آذر ۱۳۹۱

هالو: ایران فروشی نیست

«هنر و زندگی» با فیروزه خطیبی

دوگانه جمهوری و‌ پادشاهی - گفتگوی‌ کوروش‌ پارسا و‌ محمود تجلی مهر

هنر و زندگی با فیروزه خطیبی ششم آوریل ۲۰۲۱

گفتگو با حقوقدان، با ناناز پيرنيا، دكتر روانشناس و مغزشناس

توسعه و‌ رابطه با غرب و چین: گفتگوی‌ کوروش‌ پارسا و حمید آصفی

دکتر فریدون خاوند: ایران ‌‌و چین، خامنه ای و اقتصاد مقاومتی ایران در سال ۱۴۰۰

هنر و زندگی با فیروزه خطیبی ویژه سیزده بدر

گفتگوی علیرضا نوری زاده با دکتر ماشاالله آجودانی در ارتباط با قرارداد ننگین ۲۵ ساله بین ایران و چین

دکتر بهروز بیات: شاهزاده جمهوری خواه یا پادشاه مردد؟ آیا سلطنت در ایران پایان یافته است؟

بیشتر