عمومی

دنبال کن


علایق: http://www.iranian.com/main/member/majid-naficy http://www.iranian.com/mnaficy

عضو از ۱۳ آذر ۱۳۹۱

هنر و زندگی با فیروزه خطیبی: گفتگو با آهنگساز، خواننده و نوازنده گیتار مهدی کاملی

نیما یوشیج: اجاق سرد با صدای شراگیم یوشیج

نیما یوشیج: "هست شب" با صدای شراگیم یوشیج

نیما یوشیج: "روی بندرگاه" با صدای شراگیم یوشیج

نیما یوشیج: "دل فولادم"

هنر و زندگی با فیروزه خطیبی: یادواره استاد فقید اکبرگلپایانی

هنر و زندگی با فیروزه خطیبی: یادی از دکتر لیلی افشار

هنر و زندگی با فیروزه خطیبی: شعر «ترانه ی صلح» مجید نفیسی

گاو: به کارگردانی داریوش مهرجویی

دکتر شهلا طالبی: انقلاب و خیزش ژینا

بیشتر