عمومی

دنبال کن


علایق: http://www.iranian.com/main/member/majid-naficy http://www.iranian.com/mnaficy

عضو از ۱۳ آذر ۱۳۹۱

هنر و زندگی با فیروزه خطیبی

آخوند محمد جواد محقق یزدی: جنگ فلسطین چه ربطی به ما دارد، اگر شهادت خوب است بچه های خودت را بفرست

هنر و زندگی با فیروزه خطیبی

مریم رئیس‌دانا: ارتباط ادبیات با دموکراسی و شادی در جامعه

هنر و زندگی با فیروزه خطیبی: برنامه ویژه جشنواره سینمایی کن و محمد رسول اف

هنر و زندگی با فيروزه خطيبی: منتقد سينمائی دكتر بهمن مقصودلو

هالو - توماج از عینک سطلی ها

هنر و زندگی با فیروزه خطیبی: بخشی از کتاب "خاطرات و طنز سیاسی پرویز خطیبی"

هنر و زندگی با فیروزه خطیبی: گفتگو با علی همدانی خبرنگار ساکن بریتانیا

هنر و زندگی با فیروزه خطیبی

بیشتر