عمومی

دنبال کن


علایق: http://www.iranian.com/main/member/majid-naficy http://www.iranian.com/mnaficy

عضو از ۱۳ آذر ۱۳۹۱

دکتر منصور فرهنگ: برجام، پنج شرط جمهوری اسلامی

هنر و زندگی با فیروزه خطیبی

اصفهان: تحصن کشاورزان مقابل دفتر نماینده‌ای که گفت نماز باران بخوانید

مناظره: میراث و نقش بنی صدر

خانه و موزه مقدم در تهران

هنر و زندگی با فیروزه خطیبی

هنر وزندگی با فیروزه خطیبی

هنر و زندگی با فیروزه خطیبی

فريدا صبا در گفتگو با هومن فخيمی: سقوط سطح گفتمان سياسی اجتماعی جامعه در دياسپورای ايرانی-آمريكايی

هنر و زندگی با فیروزه خطیبی

بیشتر