عمومی

دنبال کن


علایق: http://www.iranian.com/main/member/majid-naficy http://www.iranian.com/mnaficy

عضو از ۱۳ آذر ۱۳۹۱

ایرج مصداقی: دادگاه نوری،کمپین وکالت آری یا نه،مخالفان رضا پهلوی،سپاه و اروپا، تمامیت ارضی و تجزیه

گفت‌وگو با هما سرشار درباره کارزار وکالت به رضا پهلوی

بهرام مشیری: مقایسه نادرشاه و آقای رضا پهلوی

هالو: آماده باش، جدی بگیریم

چشم‌انداز با سیما ثابت: وکالت سیاسی؛ مخالفان و‌ موافقان چه می‌گویند؟

تحلیل فرج سرکوهی درباره کمپین وکالت به شاهزاده رضا پهلویی

مناظره: "بدیهیات" (قسمت دوم) آقای محمدعلی ایزدی (از گروه الغدیر) و زئوس

مناظره: "بدیهیات" (قسمت اول) - آقای محمدعلی ایزدی (از گروه الغدیر) و زئوس - من زئوس هستم ‎

صفحه آخر: سردار احمدرضا رادان – محمدرضا عالی پیام (هالو)

مناظره شادی امین و کاملیا انتخابی فر درباره کمپین وکالت به شاهزاده رضا پهلوی

بیشتر