عمومی

دنبال کن


علایق: http://www.iranian.com/main/member/majid-naficy http://www.iranian.com/mnaficy

عضو از ۱۳ آذر ۱۳۹۱

دهكده جهانی: نتايج احتمالی انتخابات رياست جمهوری آمريكا

هنر و زندگی با فیروزه خطیبی 10.20.20

عیّارِ تنها: مستند زندگی بهرام بیضایی

دهكده جهانی: دكتر فريدا صبا، حقوقدان و دكتر ناناز پيرنيا روان و مغز درمانگر

هنر و زندگی با فیروزه خطیبی: شجریان از دیدگاه عباس میلانی و ابراهیم گلستان

طرح های مشترک بیژن اسدی پور و پرویز شاپور

هنر و زندگی با فیروزه خطیبی

فیروزه خطیبی: برنامه «هنر و زندگی» Sept 29, 2020

گفتگو با محمد برزنجه: گذار به دمکراسی

فیروزه خطیبی شعر مجید نفیسی را میخواند

بیشتر