عمومی

دنبال کن


علایق: http://www.iranian.com/main/member/majid-naficy http://www.iranian.com/mnaficy

عضو از ۱۳ آذر ۱۳۹۱

دکتر حمید اکبری: ترور اندیشه توسط طرفداران محوریت رضا پهلوی

هنر و زندگی با فیروزه خطیبی: نقدی بر نمایش اپرای "کنفرانس پرندگان"

هنر و زندگی با فیروزه خطیبی: گفتگو با بانوی تئاتر ایران فخری خوروش

دکتر مهرداد درویش پور: شرایط اقتصادی سیاسی ایران- رضا پهلوی

حمید آصفی: بررسی موقعیت و‌ یرنامه جمهوری خواهان در جامعه ایران

دهكده جهانی: نگاهی به پرونده رضا ضراب و زندگی مجلل او در فلوريدای آمريكا تحت نام و هويت تازه

احمد هاشمی: توسعه در زمان پهلوی، جمهوری اسلامی

ضرورت بیانیه شش سازمان جمهوری خواه در ارتباط با رهبرتراشی و رضا‌پهلوی چه بود؟

مسیح علینژاد: گفتگو با محمدجعفر محلاتی ,سفیر اسبق جمهوری اسلامی در سازمان ملل

هنر و زندگی با فیروزه خطیبی

بیشتر