عمومی

دنبال کن


علایق: http://www.iranian.com/main/member/majid-naficy http://www.iranian.com/mnaficy

عضو از ۱۳ آذر ۱۳۹۱

ترانه اعتراضی با صدای گوگوش تقدیم به دختران و زنان ایران

دبیرکل حزب کومله: کردستان، چشم و چراغ ایران

هنر و زندگی با فیروزه خطیبی: گفتگو با سینماگر و هنرمند بصری شیرین نشاط

روشنکوه؛ ادامه‌ی سرکوبِ نظام‌مند بهائیان

هنر و زندگی با فیروزه خطیبی: یادی از نجف دریابندری

عشق و وصال و مرگ از یک طایفه‌اند؛ یادی از عباس معروفی

صدایی دیگر با رضا علوی: تحولات عراق و چنگ درونی شیعیان، تئوری توطئه در سیاست های آمریکا

دکتر درویش‌پور استاد جامعه شناس از سوئد: چرایی حمایت از تظاهرات ۲۱ سپتامبر کنشگران نیویرک و‌حومه؟

هنر و زندگی با فیروزه خطیبی: یادی از عباس معروفی

همراه جنبش‌ های مدنی ایران: دکتر فرید اشکان: تظاهرات ۲۱ سپتامبر نیویورک

بیشتر