عمومی

دنبال کن


علایق: http://www.iranian.com/main/member/majid-naficy http://www.iranian.com/mnaficy

عضو از ۱۳ آذر ۱۳۹۱

شور میاندوآب

پدر پدران ... ۲۱: سرو ابرکوه

پدر پدران ... ۲۰: زبانهای پدرم

پدر پدران ... ۱۹: کلاه در باد

پدر پدران ... ۱۸: زخم معده

پدر پدران ... ۱۷: مرگ در دريا

پدر پدران ... ۱۶: دیدار خمینی

پدر پدران ... ۱۵: قرآن خانوادگی

پدر پدران ... ۱۴: فانوس خیال

پدر پدران ... ۱۳: به نام پدر

بیشتر