عمومی

دنبال کن


علایق: http://www.iranian.com/main/member/majid-naficy http://www.iranian.com/mnaficy

عضو از ۱۳ آذر ۱۳۹۱

بادکنک

آتش در سن‌فرانسیسکو

در ستایش درستی

رضا فرخفال و تیرباران عزت

ترور لاجوردی و ضرورت الغای حكم اعدام

شاهدی برای عزت

نمی‌توانم نفس بكشم

این خانه بو گرفته است

بگذار بیرون روم!

احمد اخوت و جنگ اصفهان

بیشتر