عمومی

دنبال کن


علایق: http://www.iranian.com/main/member/majid-naficy http://www.iranian.com/mnaficy

عضو از ۱۳ آذر ۱۳۹۱

بیلی هالیدی

مجتهد و جنسیّت

شیجموتو یاسوهیکو شاعر هیروشیما درگذشت

جادوی شعر: گزیده‌ی دوم از ده شاعر کهن

زمین مست کرده است

به تو رشگ می‌برم آفريقای جنوبی!

وصیتنامه‌ی عزت طبائیان

کفشهای پاشنه‌بلند

صبحِ كریسمس در ساحل

نازائی و زایش در افسانه‌ی دختر نارنج و ترنج

بیشتر