عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۸ مهر ۱۳۹۱

با انتخاب رییسی، و سلطه بیشتر اصولگرایان، عمر و بقای جمهوری اسلامی :


جواب

نام چه کسی به عنوان رییس جمهوری بعدی ایران اعلام خواهد شد؟


جواب

آیا دِین خود را به وطن تان پرداخته اید؟


جواب

من کلاً :


جواب

با «مامانش اینا»و «قو م و خویشاش» حال :


جواب

رای یک ایرانیِ مقیم خارج از کشور که قصد بازگشت هم ندارد، برای تعیین سرنوشت ایران، چقدرباید به حساب آید؟


جواب

در جنگ اخیر میان حماس و اسراییل، مقصراصلی و مسئولِ تلفاتِ افراد بیگناه کدام طرف است؟


جواب

آیا تا بحال هدف تعرض/آزار جنسی قرار گرفته اید؟


جواب

آیا تابحال یک روز هم روزه گرفته اید؟


جواب

در نوروز امسال (۱۴۰۰) چند تا از آیین اساسی نوروزی زیر را بجا آوردید: چیدن هفت سین؛ خانه تکانی؛ خوردن سبزی پلو ماهی؟


جواب

بیشتر