عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۸ مهر ۱۳۹۱

محبوبیت شاهزاده در میان ایرانیان در تبعید:


جواب

چند در صد از عمرتان را ساکن خارج از کشور بوده اید؟


جواب

پیش بینی من در مورد بازی ایران- آمریکا:


جواب

کاش بازی ایران و ولز:


جواب

کاش بازی ایران و انگلیس:


جواب

نگاهم به حامد اسماعیلیون ( تا این لحظه لااقل):


جواب

حکومت اسلامی ایران از کجا هدایت میشود؟


جواب

ظرف کثیف را معمولا:


جواب

کریسمس را در دیار کفرو در میان پندمیک چگونه گذراندید؟


جواب

در مورد پذیرش پناهندگان از جهان سوم، در کشور میزبان من، این تعداد:


جواب

بیشتر