عمومی

دنبال کن


علایق: http://www.iranian.com/main/member/majid-naficy http://www.iranian.com/mnaficy

عضو از ۱۳ آذر ۱۳۹۱

جمشید شیبانی: سیمین بری

گروهی از دانشجویان: برای حسین رونقی

داریوش: با شما آیندگانم - اجرای زنده

توماج صالحی: میدان جنگ

هیچکس: دستاشو مشت کرده

توماج صالحی: فال

زنان ایرانی: آواز لیلاها

توماج و جاستینا: شلاق

توماج صالحی: سوراخ موش بخر از

علیرضا: آهنگ «برای...» با شعر متفاوت

بیشتر