عمومی

دنبال کن


علایق: http://www.iranian.com/main/member/majid-naficy http://www.iranian.com/mnaficy

عضو از ۱۳ آذر ۱۳۹۱

حسین نورشرق: به اصفهان رو: اجرای جالبی از ترانه قدیمی تاج اصفهانی

منوچهر سخایی: کلاغها

حسن گل‌نراقی: مرا ببوس

رشید بهبودف: مستم مستم

پروین: امشب در سر شوری دارم

دلکش: یادگار کودکی

مرضیه: می گریزم

ویگن: بارون, بارونه

ناشناس: ای سال برنگردی، بری دیگه برنگردی!

شهرداد روحانی: راپسودی اصفهان

بیشتر