عمومی

دنبال کن


علایق: http://www.iranian.com/main/member/majid-naficy http://www.iranian.com/mnaficy

عضو از ۱۳ آذر ۱۳۹۱

سهیل نفیسی: ری را

آرش فولادوند - نیاز نواب: شادی

سارا نائینی: دل یار

کیمیا قربانی: لالایی احمد شاملو

نگاره خالوا: شهر خالی‌، جاده خالی‌، کوچه خالی‌، خانه خالی‌

گروه هونیاک: والس نوروزی، هر روزتان نوروز نوروزتان پیروز

کورش یزدانی: فروغ فرخزاد

همایون شجریان: آهای خبردار

منوچهر سخایی: ترانه خاطره انگیز پرستو

اکبر ذابح: ای داد و بیداد بردند

بیشتر