عمومی

دنبال کن


عضو از ۶ اردیبهشت ۱۳۹۲

چپ مغزی مارکسیستی: ضوابط با سانسور فرق دارد!

رفیق مسعود کیمیایی:
سینمای فارسی طبیعی است که سینمای شبه انقلابی و حادثه ای از مقاومت و زندگی مجاهدها و فدایی ها بدل شود!"

بامداد
17 اردیبهشت 1358
بریده برگرفته از "تاریخ ایرانی"

چپ درجه ی لودگی مارکسیستی: پوتین اردک ماهی گرفت!

وقتی اختیار یک رسانه ی جهانی را به دست یک مشت مارکسیست چپ مغز مسکو پرست خائن به وطن همچون رفیق بهنود و رفیق علیزاده بدهید خواهید دید که چگونه در شرایط پر خبر و پر التهاب سیاسی و اجتماعی امروز ایران یک خبرگزاری جهانی در حد اندازه های سرویس خبری بی بی سی در دست رفقا به این درجه از لودگی می رسد که یک تیتر خبری رسمی آن می شود "پوتین اردک ماهی گرفت!" و چنان از این جوجه اردک ماهی گرفتن پوتین یاد می کنند که گویی رفیق مزبور کوسه ای را خود به دندان شکار فرموده اند!
پرسشی که مطرح است این است که مثلن اگر ترامپ اردک ماهی گرفته بود بی بی سی اینگونه و به دور از استهزا و تمسخر این خبر را منتشر می کرد؟
براستی که آدمی چنان در میانه ی خنده و گریه و استفراغ از دیدن این دست مضحکه ها به دوران می افتد که نمی داند چه باید بکند 

مهندسی انتخابات

انگشتی که به انگشتری بنفش هر انگشتی که با رای بنفش در خیال انگشت کردنش بود را انگشت... بله ... #Iran #انتخابات۹۶

تصویرهوایی از راه اهن سوادکوه

تصویرهوایی از راه اهن سوادکوه
شاهکار مهندسی که هنوز جهان از ان یاد میکند 
عظمت پل ورسک و سه خط طلا در این عکس بیشتر به چشم میاد!

تمام زنان رئیس جمهور

چپ خلخالی های کمونیست کوبایی:

رفیق فیدل کاسترو، رفیق رائول کاسترو و فرمانده چگوارا شخصن در حال انجام اعدام های انقلابی بی قاضی و بی دادگاه در میان جنگل های کوبا....

 

 

 

چپ تیر خلاص مارکسیستی:

بزرگ رفیق همه ی کمونیست های دنیا رفیق فیدل کاسترو شخصن در حال زدن تیر خلاص پس از اجرای اعدام انقلابی بی قاضی و دادگاه در میان جنگل های کوبا به پرولترهای بخت برگشته ای که تنها جرم شان مخالفت با او بود...

 

 

 

پیروز دوم در یک سکه کوشانی ساسانی

پیروز دوم در یک سکه کوشانی ساسانی
بر روی سکه نوشته شده
« اهورا مزداپرست، خدایگان پیروز، شاهنشاه بزرگ کوشان»

بهنود در غم از دست دادن فیدل

غم هر کس را که بشود تحمل کرد،غم بهنود سخت و سنگین است.شوخی نیست غول واقعی بهنود مرده تا زمین خالی از کسی باشد که برای آرمان جان فدا می کند.اینکه بهنود در بی بی سی نشسته و در عزای "غولی" سینه می زند که دستش می رسید بی بی سی را با همه کارکنانش می بلعید ؛تکرار ملال انگیز "نفهمی" روشنفکری ماست.این روشنفکری در نفهمی زاده شد و در نفهمی خواهد مرد،اما با این تفاوت که با جهل ساده زاد و با جهل مرکب خواهد مرد!بهنود در ساده ترین کلمه ای که بشود وصفش کرد،"نمی فهمد" و از بد حادثه این فرد افکار عمومی-اگر بشود در کشورمان وجود چنین چیزی را تصور کرد - را از طریق یک شبکه ای که موطنش یک کشور لیبرال است هدایت می کند.
همنوایی بهنود و رفیقان سرخ ، فرج و فرخ، قطعا سوتکی خواهد شد بدست بچه هایی که قرار است غول هایی شوند پتک بدست برای درهم کوبیدن زنجیری که زنجره ،ززززجججررررمی کرد در حالی که شعری م یخوانند که قافیه ها و ردیف هایش ز و ج و ر است!
رفیق بهنود هیچ وقت نخواهد توانست توضیح دهد اگر این همه عاشق این غول واقعا موجود بوده ،چرا به سرزمینی که این غول آنجا بود تشریف نبرد تا از آنجا حال غول های کاغذی را بگیرد؟رفیق بهنود نمی تواند به ما بگوید لندن جایی نیست که آنجا بشود در خدمت غولی بود که جان فدای آرمانهایش می کرد بلکه آنجا می توان به ملکه خدمت کرد!

چگونه مى توان يك نويسنده ايرانى بود كه سانسور را تا مغز استخوان احساس كرده و براى نوشتن مجبور به گريز از كشور شده، اما در همان حال از كاسترويى دفاع كرد كه سانسورى بدتر از جمهورى اسلامى بر كشورش حاكم كرده است!؟
چگونه مى توان به فيدلى اداى احترام كرد كه نويسنده اى را تنها بخاطر اينكه "فيدلينو" (فيدل نازنين) را "فيدليتو" (فيدل كوچولو) نوشته سالها به زندان مى فرستد!؟ چگونه مى توان فيدلى را دوست داشت كه در دوران زمامداريش نويسندگان كشورش يا كشته شدند، يا ساكت شده اند يا در زندانند يا فرارى!؟
تنها چند سالى است كه تلفن همراه در كوبا آزاد شده. اينترنت تنها در محيط هاى عمومى، مانند ادارات و هتل ها، با سرعتى بسيار پايين، وجود دارد. تنها ١٦ درصد كوبايى ها به اينترنت دسترسى داردند، اما براى اين دسترسى بايد، در كشورى كه متوسط حقوق ماهيانه ١٨ يورو است، ساعتى يك دلار بپردازند. اينترنتى كند و فيلتر شده كه گاهى براى باز كردن يك سايت بايد ساعتها منتظر ماند!
من مى توانم كوبايى هايى كه از مرگ كاسترو شادى مى كنند را بفهمم، ولى هرگز نمى توانم افرادى را بفهمم كه خود را نويسنده يا طرفدار آزادى بيان مى خوانند ولى براى مرگ فيدل كاسترو شيون مى كنند.

 

نقشی از زن ساسانی تکوک زیبا نقره طلاکاری شده همراه با تزیین شیشه

تکوک زیبا نقره طلاکاری شده همراه با تزیین شیشه...

بیشتر