عمومی

دنبال کن


علایق: http://www.iranian.com/main/member/majid-naficy http://www.iranian.com/mnaficy

عضو از ۱۳ آذر ۱۳۹۱

آسو: از جمع­‌گرایی آرش تا فردیت قوام‌یافته‌ی سیاوش؛ در باب اهمیت کُنش ویدا موحد، سپیده رشنو و رؤیا حشمتی

اخبار روز: اتحادیه CFMEU استرالیا خواستار لغو حکم اعدام و آزادی فوری شریفه محمدی شد

آسو: مرا مناقشه‌انگیزترین و سانسورشده‌ترین نویسنده‌ی چین نخوانید

آسو: سیمون وی؛ سیاست غیرحزبی و انجمن‌های سیال

آسو: قطارهای بی‌مقصد، مهاجران فقر

آسو: کلنل علینقی وزیری؛ سرهنگِ موسیقی‌دان

آسو: چرا بسیاری از سارقانِ ادبی منکرِ خطای خودند

آسو: فرانتس کافکا که بود و چرا امروز بیش از هر زمان دیگری محبوبیت دارد؟

شهرنوش پارسی‌پور: اشعار مجید نفیسی

امیر خادم: ماجرای مشروطه: قسمت نهم: تنباکو: بخش ۲

بیشتر