عمومی

دنبال کن


علایق: http://www.iranian.com/main/member/majid-naficy http://www.iranian.com/mnaficy

عضو از ۱۳ آذر ۱۳۹۱

رادیو زمانه: عواطفِ جنبش‌ساز

بی بی سی: گفت‌وگو با خداداد رضاخانی، استاد تاریخ درباره «دو قرن سکوت» نوشته «عبدالحسین زرین‌کوب

راديو همبستگی: مصاحبه منصور فرهنگ درباره تظاهرات ايرانيان در نيويورک

بانگ: یدالله رویایی درگذشت

بی بی سی: رفتگان در تبعید؛ موج سواری حکومت با مرگ نویسندگان

آسو: اعترافات اجباری، حنایی که کم‌کم رنگ می‌بازد

بانگ: پرتو نوری‌علا در واکنش به سوءقصد به سلمان رشدی: «شعور شک در برابر حماقت یقین»

بانگ: نسیم خاکسار درباره فتوای قتل رشدی به خاطر رمان آیات شیطانی: داستان خلق موقعیت تراژیک انسان تنهاست

بانگ: اسد سیف: پدیده سلمان رشدی و ما ایرانیان

رادیو فردا: صد سالگی «سرزمین هرز»؛ بهمن شعله‌ور: ترجمه شعر الیوت در حکم عشق‌بازی بود

بیشتر