عمومی

دنبال کن


علایق: http://www.iranian.com/main/member/majid-naficy http://www.iranian.com/mnaficy

عضو از ۱۳ آذر ۱۳۹۱

روخوانی توسطِ ناصر زراعتی: احمد نفیسی از کتاب «شبه خاطرات»

آسو: شاپور راسخ و ما و اندیشه‌های اجتماعی‌مان

آسو: هوشنگ گلشیری: آن قدر عزا بر سر ما ریخته‌اند که فرصت زاری کردن نداریم

آوای تبعید: شماره ۲۴ منتشر شد

بانگ: یادنامه هوشنگ چالنگی شاعر بختیاری

آقای کوه و کتاب: هفتاد‌و‌پنج سالگی عبدالحسین آذرنگ

رادیو زمانه: برگی از تاریخ دادخواهی: ماجرای کاروانسرا سنگی (آذر ۱۳۵۶)

آوای تبعید: شماره ۲۳ منتشر شد

ماشالله آجودانی، آسو: آرامش دوستدار ــ نقدهای او ما را رها نمی‌کند

دویچه وله: مجموعه مطالب در باره آرامش دوستدار: نوشته، صوت و تصویر

بیشتر