عمومی

دنبال کن


علایق: http://www.iranian.com/main/member/majid-naficy http://www.iranian.com/mnaficy

عضو از ۱۳ آذر ۱۳۹۱

سازمان رهایی زن: ماهنامه شماره نود و چهار

آوای تبعید: نوزدهمین شماره با آثار بیش از پنجاه شاعر و نویسنده و هنرمند

نامه‌ سرگشاده‌ی خانواده‌های داغدار: خاوران یادمان عزیزان از دست رفته ماست

بیانیه: جمعی از فرزندان اعدام شدگان دهه شصت و قتل عام تابستان شصت و هفت

صد روایت، یک روایت: بیش از چهار دهه مقاومت و دادخواهی در زندان های جمهوری اسلامی ایران

آوای تبعید: «آوای تبعید» شماره ۱۸ منتشر شد

Change: پتیشن در حمایت از خانم نرگس محمدی

آسو: مجید نفیسی: خواننده‌ای درون من

مجموعه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد: روایت فروپاشی سلطنت پهلوی

تریبون زمانه: بیانیه یاری‌خواهی از سازمان بهداشت جهانی با ۷۰۰ امضاء

بیشتر