عمومی

دنبال کن


علایق: http://www.iranian.com/main/member/majid-naficy http://www.iranian.com/mnaficy

عضو از ۱۳ آذر ۱۳۹۱

آوای تبعید: شماره ۲۲: تبعیدی فقط آن کس نیست که از زادبوم خویش تارانده شده باشد

آوای تبعید: ویژه نامه احمد کسروی

آوای تبعید: ویژه‌نامه‌ای در «زبان و ادبیات گیلکی» با همکاری بیش از پنجاه شاعر و نویسنده گیلانی

آوای تبعید: بیستمین شماره: مجموعه‌ای از ادبیات و فرهنگ

تریبون زمانه: اعتصابات سراسری کارگران − بیانیه پشتیبانی

۳ لینک: مجید نفیسی در باشگاه ادبیات

بلاگ پرتو نوری علا: خودکشی در زندان گوهردشت: شعری از مجید نفیسی

سازمان رهایی زن: ماهنامه شماره نود و چهار

آوای تبعید: نوزدهمین شماره با آثار بیش از پنجاه شاعر و نویسنده و هنرمند

نامه‌ سرگشاده‌ی خانواده‌های داغدار: خاوران یادمان عزیزان از دست رفته ماست

بیشتر