عمومی

دنبال کن


علایق: http://www.iranian.com/main/member/majid-naficy http://www.iranian.com/mnaficy

عضو از ۱۳ آذر ۱۳۹۱

بانگ: محبوبه موسوی: آخرالزمان سرزمین (زمین زهری نوشته آصف سلطان‌زاده)

بانگ: محسن یلفانی: سعید سلطانپور، کارگردان حادثه‌ساز

آسو: آیا زنان به حجاب‌ اجباری تن داده‌اند؟

آسو: صدای کُردی از رادیو ایروان؛ رادیویی در شوروی که به خاطره‌ی مشترک کردها تبدیل شد

آسو: فرهنگ حییم، یادگار مردی که خواب کلمه می‌دید

آسو: شهر دوشنبه‌های اشک

بانگ: مجید نفیسی: ابراهیم در «آینه های دردار» (سالگرد درگذشت هوشنگ گلشیری)

ایران امروز: منصور فرهنگ: ریشه‌یابی فریب آلینا دوهان در باره حقوق بشر در ایران

آسو: هوشنگ گلشیری: در سوگ غزاله‌ی قصه‌خوان

۲۶-مین شماره «آوای تبعید»: اختصاص ده اثر از ده شاعر کهن ایران در بخش شعر با مسئولیت مجید نفیسی

بیشتر