عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۸ مهر ۱۳۹۱

آخرین باری که ذهنیت تان این بود که: «اگه آخوندا برن، من برمیگردم ایران» چه زمانی بود؟

پدر یا پدربزرگ شما به یکی از زبان ها( یا گویش ها) ی محلی در ایران صحبت میکرده. امروز حاضرید هفته ای یک ساعت این زبان(یا گویش) رابصورت آنلاین فرا بگیرید؟

به چند تا از آرزوهایتان رسیده اید؟

در میان لیست اسامی مردان فامیل شما(پدربزرگ ها، عموها، دایی ها و... پدرتان) چند نامی از پیامبر یا ائمه شیعه( محمد، جعفر، رضا، حسن، علی، ... )دیده میشود؟

در میان لیست اسامی پدربزرگ ها، عموها، دایی ها و پدرتان، چند نامی ار پیامبر یا ائمه شیعه( محمد، جعفر، رضا، علی، رضا... )دیده میشود؟

با انتخاب رییسی، و سلطه بیشتر اصولگرایان، عمر و بقای جمهوری اسلامی :

نام چه کسی به عنوان رییس جمهوری بعدی ایران اعلام خواهد شد؟

آیا دِین خود را به وطن تان پرداخته اید؟

من کلاً :

با «مامانش اینا»و «قو م و خویشاش» حال :

بیشتر