عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۸ مهر ۱۳۹۱

آیا تابحال با خارجی عشقبازی کرده اید؟

آیا تابحال، قبل از سفر، قران ( یا کتاب آسمانی دیگری) را بوسیده، از زیر آن رد شده اید، با این هدف که سفرتان به سلامت باشد؟

وطن:

تا چه زمان قرار است «درگیر» ایران باشید:

احتمال بازگشت من به ایران، و زندگی در آنجا برای من:

ائتلاف جهانی بالاخره تصمیم میگیرد زمان حکومت مذهبی در جهان به سر آمده و برنامه ای ریخته اند که رژیم را در ایران عوض کنند. تصمیم گرفته شده است. آیا شما حاضرید با این ائتلاف همکاری کنید؟

آیا این روزهای قرنطینه کار میکنید؟

برای نوروز چه میکنید؟

چقدر «درگیر» ایران هستید؟

آیا ترامپ بار دیگر در انتخابات آینده به کاخ سفید راه پیدا خواهد کرد؟

بیشتر