عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۸ مهر ۱۳۹۱

پیش بینی من در مورد بازی ایران- آمریکا:

کاش بازی ایران و ولز:

کاش بازی ایران و انگلیس:

نگاهم به حامد اسماعیلیون ( تا این لحظه لااقل):

حکومت اسلامی ایران از کجا هدایت میشود؟

ظرف کثیف را معمولا:

کریسمس را در دیار کفرو در میان پندمیک چگونه گذراندید؟

در مورد پذیرش پناهندگان از جهان سوم، در کشور میزبان من، این تعداد:

آیا حکومت باید حق داشته باشد شهروندان بالغ را مجبور به زدن واکسن علیه ویروس کووید کند؟

آخرین باری که ذهنیت تان این بود که: «اگه آخوندا برن، من برمیگردم ایران» چه زمانی بود؟

بیشتر