عمومی

دنبال کن


علایق: http://www.iranian.com/main/member/majid-naficy http://www.iranian.com/mnaficy

عضو از ۱۳ آذر ۱۳۹۱

آسو: کلنل علینقی وزیری؛ سرهنگِ موسیقی‌دان

هنر و زندگی با فیروزه خطیبی

آخوند محمد جواد محقق یزدی: جنگ فلسطین چه ربطی به ما دارد، اگر شهادت خوب است بچه های خودت را بفرست

زبانهای پدرم

هنر و زندگی با فیروزه خطیبی

آسو: چرا بسیاری از سارقانِ ادبی منکرِ خطای خودند

جادوی شعر: هفده شعر از هفده شاعر انقلاب مشروطیت

آسو: فرانتس کافکا که بود و چرا امروز بیش از هر زمان دیگری محبوبیت دارد؟

شهرنوش پارسی‌پور: اشعار مجید نفیسی

امیر خادم: ماجرای مشروطه: قسمت نهم: تنباکو: بخش ۲

بیشتر