عمومی

دنبال کن


علایق: http://www.iranian.com/main/member/majid-naficy http://www.iranian.com/mnaficy

عضو از ۱۳ آذر ۱۳۹۱

عشق آمریکایی من ... ۲۹: سکته

هالو: ایران فروشی نیست

عشق آمریکایی من ... ۲۸: آمیزه‌ی بامدادی

عشق آمریکایی من ... ۲۷: ساندویچِ جورج حبش

عشق آمریکایی من ... ۲۶: تماشاي برف با وندی

«هنر و زندگی» با فیروزه خطیبی

عشق آمریکایی من ... ۲۵: دوبلین

عشق آمریکایی من ... ۲۴: قربانگاه شعر

دوگانه جمهوری و‌ پادشاهی - گفتگوی‌ کوروش‌ پارسا و‌ محمود تجلی مهر

عشق آمریکایی من ... ۲۳: از خلیج تا خیزابها

بیشتر