عمومی

دنبال کن


علایق: http://www.iranian.com/main/member/majid-naficy http://www.iranian.com/mnaficy

عضو از ۱۳ آذر ۱۳۹۱

پیکار در پیکار: من و جنبش چپ... دو. در پیکار الف. کمیته‌ی دموکراتیک

ترانه اعتراضی با صدای گوگوش تقدیم به دختران و زنان ایران

اذانِ عُرفی

رادیو زمانه: عواطفِ جنبش‌ساز

دبیرکل حزب کومله: کردستان، چشم و چراغ ایران

هنر و زندگی با فیروزه خطیبی: گفتگو با سینماگر و هنرمند بصری شیرین نشاط

بی بی سی: گفت‌وگو با خداداد رضاخانی، استاد تاریخ درباره «دو قرن سکوت» نوشته «عبدالحسین زرین‌کوب

پیکار در پیکار: من و جنبش چپ... یک. پیش از پیکار د. کارگران مبارز

راديو همبستگی: مصاحبه منصور فرهنگ درباره تظاهرات ايرانيان در نيويورک

روشنکوه؛ ادامه‌ی سرکوبِ نظام‌مند بهائیان

بیشتر