عمومی

دنبال کن


علایق: http://www.iranian.com/main/member/majid-naficy http://www.iranian.com/mnaficy

عضو از ۱۳ آذر ۱۳۹۱

كرم

دهكده جهانی: دكتر فريدا صبا، حقوقدان و دكتر ناناز پيرنيا روان و مغز درمانگر

هنر و زندگی با فیروزه خطیبی: شجریان از دیدگاه عباس میلانی و ابراهیم گلستان

آوای تبعید: شانزدهمین شماره "آوای تبعید" منتشر شد

واپسین کشتی تختی

طرح های مشترک بیژن اسدی پور و پرویز شاپور

هنر و زندگی با فیروزه خطیبی

فانوس خيال

فیروزه خطیبی: برنامه «هنر و زندگی» Sept 29, 2020

بادکنک

بیشتر