عمومی

دنبال کن


علایق: http://www.iranian.com/main/member/majid-naficy http://www.iranian.com/mnaficy

عضو از ۱۳ آذر ۱۳۹۱

فیروزه خطیبی شعر مجید نفیسی را می‌خواند

گفتگوی فريدا صبا با نوشان شكرآبی: روابط آتی آمريكا و ايران

شور میاندوآب

آوای تبعید: بیستمین شماره: مجموعه‌ای از ادبیات و فرهنگ

سوال یک گروگان در سفارت امریکا از دکتر فرهنگ: اگر خمینی در سیاست دخالت نمی کرد، مسیر انقلاب چه می‌شد

هنر و زندگی با فیروزه خطیبی

کوچه: شرم آورترین رویداد در خوزستان در سایه حکومت خمینی

من و تو: پروژه شکست خورده آدم ربایی جمهوری اسلامی، ربودن مسیح علینژاد در خاک آمریکا

محاکمه حمید نوری در سوئد: گفتگو با ایرج مصداقی و مهدی اصلانی

برنامه صدای دیکر با رضا علوی: اژه ای، شکاف درون بیت، حامیان مجتبی خامنه ای در بیت

بیشتر