عمومی

دنبال کن


علایق: http://www.iranian.com/main/member/majid-naficy http://www.iranian.com/mnaficy

عضو از ۱۳ آذر ۱۳۹۱

جادوی شعر: سی‌و‌دو شعر از سی‌و‌دو شاعر در تبعید

من زئوس هستم – شیطان پرستی

من زئوس هستم – چشم زخم

آسو: افغانستان و منازعه‌ بر سر تحصیل دختران

هنر و زندگی با فیروزه خطیبی: «نامه‌ای به مادرم» از مجید نفیسی

نظامی و عشق: خسرو در برابر فرهاد

من زئوس هستم – موجود غیرمادی در منطق قدیم و جدید

آسو: مشعل آزادی دست‌به‌دست می‌گردد، اما خاموش نمی‌شود؛ مروری بر «نامه‌های زندان» نسرین ستوده

گفت‌وگوی اختصاصی با عبدالله مهتدی؛ رهبر حزب کومله کردستان ایران

خیام و شادی تلخ

بیشتر