برندون استنتون یک عکاس است که  از سال 2010 یک وبلاگ عکاسی به نام "آدمهای نیویورک" را درست کرده تا بتواند از مردم مقیم نیویورک عکس بگیرد. البته بعد از مدتی برندون شروع به سفر به مکانهای مختلف کرد و عکس هایی که از مردم آن مناطق گرفته را نیز در وبلاگش منتشر کرده است. این وبلاگ بسیار محبوب اینک بیش از 470 هزار دنباله گر دارد. در ماه دسامبر آقای استنتون به ایران رفت و از مردم ایران عکس گرفت و عکس های خود را ظرف هفته های اخیر به تدریج روی وبسایتش و روی صفحۀ فیس بوک اش گذاشته است. به نظر من یکی از بهترین وجوه عکس های این عکاس یاددداشتهای کوتاهی است که روی عکسهایش می گذارد و از این راه درک و احساس خود را نیز به عکسهایش اضافه میکند. من عکس های او را اینجا گذاشته ام و توضیحات او را در حد توانم به فارسی ترجمه کرده ام تا کسانی که نمیتوانند انگلیسی را به خوبی بخوانند پیام دوستی او و همسفرانش را روی ایرون دات کام بشنوند. من به سهم خود از او متشکرم که به ایران من با چنین عشقی نگاه کرده است و دست دوستی او را میفشارم. در زمانه ای که بعضی ها فکری به جز توسعۀ نفرت و جنگ ندارند، واقعا برخوردن به کسانی که فکری به جز ایجاد تفاهم و عشق ندارند هدیه ای است که نمیتوان آن را کم انگاشت. امیدوارم شما هم خوشتان بیاید. کلیۀ حقوق این آثار متعلق به "آدمهای نیویورک" است و من کلیۀ عکس ها را به صفحۀ فیس بوکشان لینک کرده ام.

آدرس صفحۀ فیس بوک آدمهای نیویورک: http://www.facebook.com/humansofnewyork

آدرس وبلاگ آدمهای نیویورک: http://www.humansofnewyork.com/

نمایش گالری در اندازه بزرگ