عمومی

دنبال کن


علایق: Sports

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

انسان کلبهٔ کوچک خوشبختی خویش را در کنار توده‌ای از برف و دهانهٔ آتشفشانِ دنیا بنا کرده‌است.—نیچه
آرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت مبدل شود که همه‌ی انسان‌ها برابرند.—مارتین لوتر‌کینگ
خرد جمعی زمانی می‌تواند چاره ساز باشد که افراد متشکل شده در آن جمع خرد‌گرا باشند، و گرنه همین خردجمعی بود که در سال پنچاه و هفت تبر به ریشه خود زد. خرد‌جمعی در جامعه‌هایی ثمر بخش می‏باشد که «خرد» توان رشد کردن را داشته باشد.—بهمن زاهدی (http://www.iroon.com/irtn/link/4809)

بیشتر