عمومی

دنبال کن


علایق: Sports

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

انسان در طول عمر خویش دچار شرایطی می‌شود که بهتر است هیچ‌کس شاهد آن نباشد، هیچ‌کس. او در این شرایط باید تنها باشد و هیچ شاهدی برای گواه در اطرافش پرسه نزند.—ایلکای
آقا شما دارید کسی را از کار میندازید که، ببخشید با کمال تواضع عرض میکنم، یک ساعت نفس کشیدنش برابر شش ماه زندگی هر کدام از شماهاست.—ظاهرا محسن نامجو
انسان کلبهٔ کوچک خوشبختی خویش را در کنار توده‌ای از برف و دهانهٔ آتشفشانِ دنیا بنا کرده‌است.—نیچه
آرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت مبدل شود که همه‌ی انسان‌ها برابرند.—مارتین لوتر‌کینگ
خرد جمعی زمانی می‌تواند چاره ساز باشد که افراد متشکل شده در آن جمع خرد‌گرا باشند، و گرنه همین خردجمعی بود که در سال پنچاه و هفت تبر به ریشه خود زد. خرد‌جمعی در جامعه‌هایی ثمر بخش می‏باشد که «خرد» توان رشد کردن را داشته باشد.—بهمن زاهدی (http://www.iroon.com/irtn/link/4809)

بیشتر