عمومی

دنبال کن


علایق: Sports

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

ادای احترام به حقوق بشر در المپیک ۱۹۶۸ مکزیکوسیتی

در باب اهمیت اتحادیه‌های صنفی

یک پیچک

پشت امجدیه

فیلم هفته «حوض نقاشی»

فیلم «جامه دران» در گروه «فیلم هفته»

معنی هستی (زندگی) چیست

فیلم در این صبح یکشنبه

نطق مارتين لوتر كينگ، ۶ شهريور ۱۳۴۲ - من يك آرزو دارم

درباره دو فیلم جدید. آخ جون، بریم سینما

بیشتر