عمومی

دنبال کن


علایق: Sports

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

یک پیچک

پشت امجدیه

فیلم هفته «حوض نقاشی»

فیلم «جامه دران» در گروه «فیلم هفته»

معنی هستی (زندگی) چیست

فیلم در این صبح یکشنبه

نطق مارتين لوتر كينگ، ۶ شهريور ۱۳۴۲ - من يك آرزو دارم

درباره دو فیلم جدید. آخ جون، بریم سینما

در گذشت فیلمساز آبادانی خسرو پرویزی

بیشتر