عمومی

دنبال کن


علایق: Sports

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

انسان در طول عمر خویش دچار شرایطی می‌شود که بهتر است هیچ‌کس شاهد آن نباشد، هیچ‌کس. او در این ...

باب بیمون و رالف بوستون بر روی سکوی مدال

ادای احترام به حقوق بشر در المپیک ۱۹۶۸ مکزیکوسیتی

آقا شما دارید کسی را از کار میندازید که، ببخشید با کمال تواضع عرض میکنم، یک ساعت نفس کشیدنش برابر...

در باب اهمیت اتحادیه‌های صنفی

یک پیچک

پشت امجدیه

انسان کلبهٔ کوچک خوشبختی خویش را در کنار توده‌ای از برف و دهانهٔ آتشفشانِ دنیا بنا کرده‌است.

آرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت مبدل شود که همه‌ی انسان‌ها برابرند.

فیلم هفته «حوض نقاشی»

بیشتر