سنجش

بیشتر

سوأل ثلث دوم؛ پسر عَمّ یعنی ...


جواب

نظرتان در باره ازدواج چیست ?


جواب

با ازدواج خانوادگی (پسر عمو، دختر خاله...) ...


جواب

کدام مهمتر است؟


جواب

ایرانی ها بهتر- برتر از عرب ها هستند؟


جواب

آیا شما فرآورده‌های گوشتِ خوک را دوست دارید و مصرف می‌کنید؟


جواب

پرچم ایران


جواب

برترین و موثرترین رمان و داستان نویس 100 سال اخیر ایران را چه کسی می دانید؟


جواب

مسعود بهنود در باره هر احدالناسی که می میرد یک سوگنامه می نویسد و از خاطرات حمام و گلخن خود با آن شخص می نویسد. از نظر شما چرا مسعود بهنود درباره مرگ همایون خرم سوگنامه ننوشت؟


جواب

بیشتر