عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۳ دی ۱۳۹۱

خداحافظی با سایت "ایرون": مدیران ناآگاه، کاربران دموکرات و قهقهه کفتارهای تجزیه طلب

امروزانه: پیشنهادی برای نسل سوخته ایران: بایکوت روشنفکران و نویسندگان و روزنامه نگاران بالای 55 سال

پس از شورش و انقلاب 57 چه نظام و گروهی می توانست وحشتناک ترین سناریو را برای ایران باشد؟

کدام یک را وفادارتر به حکومت جمهوری اسلامی و خواستار باقی ماندن آن می دانید؟

دروغ اصل و اساس جمهوری اسلامی است. با توجه به تجربیات پیشین از بین این 4 تن کدام یک را راستگوتر می دانید؟!

به نظر شما چرا کمونیست ها، توده ایها، چریک های خلق و مجاهدین که بر اساس اندیشه های کمونیستی فعالیت می کردند پس از انقلاب به کشورهای کمونیستی نرفته و همه به کشورهایی بر پایه نظام سرمایه داری مهاجرت کردند؟

ویکی پدیا: حسین جنتی، فرزند احمد جنتی که در درگیری با پاسداران کشته شد و فرزند بسیجی حسین در تصادف

امروز گوگل با بزرگداشت خواجه نصیرالدین توسی

برترین و موثرترین رمان و داستان نویس 100 سال اخیر ایران را چه کسی می دانید؟

کدام عامل را در بروز انقلاب و شورش سال 57 بیشتر مقصر می دانید؟

بیشتر