وقتی یک کفتار خرگوشی رو میخوره به نظر ناعادلانه میاد ولی وقتی میبینی جمعیت خرگوش صد برابر کفتاره عدالت دنیا رو میبینی که ظالم نتونسته به اندازه مظلوم در عرصه زندگی موفق باشه—خودم