عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۳ دی ۱۳۹۱

نظرتان در باره ازدواج چیست ?

از خبر براندازی حکومت اسلامگرای مصر

قد شما خانم ها چقدر است؟

قد شما آقایان چقدر است؟

تصمیم شما در رابطه با انتخابات چیست ?

باید نسبت به حیوانات رئوف بود تا بتوان انسان‌ها را دوست داشت

رای شما سرنگونی ?

آیا درصورت آغاز اعتراضات خیابانی در آن شرکت خواهید کرد ؟

تصمیم شما چیست ?

تصمیم شما در رابطه با یازدهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری چیست ?

بیشتر