میترسم یه روز جمهوری اسلامی خودش بیاد بگه: مردم من انقد فساد کردم خودم میخوام از هم بپاشم بعد مردم بگن:نه نه نپاش!تو اصلاح پذیری!