عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۱ شهریور ۱۳۹۵

اینکه "مجلس شون" در طول و بعد از حمله به کارش ادامه داد, نشون میده:


جواب

حمله هدفمند و حساب شده به مواضع حکومتی, تروریسم نیست.


جواب

ريشه احكام توانفرساى دين اسلام را ميتوان بسادگى در كينه طبقاتى پيامبر اسلام نسبت به طبقه حاكم و قريش رديابى كرد.


جواب

مرگ خامنه ای:


جواب

آيا انقلابى را سراغ داريد كه به اندازه انقلاب ٥٧ ما به هرز رفته باشد؟


جواب

ازانتخاب مجدد روحانی:


جواب

انتخابات را:


جواب

اگه آریامهر زنده بود و سر کار بود:


جواب

عزیز جان؛ اگه مردم توی انتخابات به نحو چشمگیری شرکت نکردند, رژیم باید بره... اگرم که کردند, بنده و امثال بنده باید خفه بشن...


جواب

این صحبتا رو ولش؛ بگو ببینم: تا حالا عاشق شدی؟


جواب

بیشتر