عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۱ شهریور ۱۳۹۵

همای و مستان : بوی شراب

سپیده رئیس سادات : عیش مدام

غزل شاکری: قلک

داریوش : دوباره میسازمت وطن

Another brilliant advocate for Palestine: صهیونیزمتو گائیدم

معلم موسیقی انجمن ستین: اهواز در اغما

قطعه ای از لوریس چکناواریان : برای جانباختگان پلاسکو

گوگوش : من و گنجیشکا

گوگوش - بابک سعیدی : یه حرفایی

بیشتر