عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ مهر ۱۳۹۱

نامردی بنام نیک آهنگ کوثر در اسرائیل/ویدیو

آهای ایرانی برو گمشو/ویدیو

جفتک انداختن و شجریان /ویدیو

سپاس ترامپ /ویدیو

سیبل شدن مرجان خانوم کانادا نشین/ویدیو

جمشید مشایخی در بدنامی درگذشت/ویدیو

دروغگو باش تا کامروا باشی/ویدیو

اخراجی‌ها از رادیو فردا و جنس مدافعان آنان/ویدیو

مُزد پیغمبر و زرت قمصور ایران خانوم /ویدیو

سربازان خامنه‌ای در تگزاس /ویدیو

بیشتر