عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ آبان ۱۳۹۳

الاشیاء المظلوم و المطرود: کلیپس سر

نقشه‌راهی ساده و عملی

چه کسی قاتل است؟

فرق بین خائن و خادم

اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست: دادگاه حمید نوری، آغازیست برای به محاکمه کشاندن همه جنایتکاران جمهوری اسلامی!

از حقوق اقوام دفاع می‌کنم

گربه ها و معنای زندگی

قمری از جنسِ جانِ خورشید

آن چه شکست خورد مشروطه نبود، دموکراسی بود!

جفا بیند که با ما این جفا کرد

بیشتر