عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۶ تیر ۱۳۹۹

هنوز چیزهایی برای لمس کردن هست!

پیش از سقوط نهایی‎‎

خدانور

۱۹۸۴ زمانه ی ما‎‎

زنده باد گوهر عشقی

«آزادی» را باور کرده‌ایم

نه! نمی‌روم

این یه بیانیه نیست. واقعیته.

برای وقتی که همه ی اینها نباشد و ما باشیم

تجربه های فاقد بدن

بیشتر