عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۶ تیر ۱۳۹۹

نامه های بی مقصد: نسل های خاکستری

نواهای تلفیقی: «تریوله بند», «شیرازیس بند» و «دنگ شو»

نامه های بی مقصد: سلام دایی عزیزم

تولید انبوه آدم‌های گیجِ خندان

یه نفس عمیق بکشیم

صدای جامعه

ناله های جانوری که دستش لای در مانده

کوبیدن واکسن انهدام

شکلات های سینمایی مارکز

پیروزی شوق بر کلافگی

بیشتر