عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ مهر ۱۳۹۱

در جستجوی بهترین شاهنامه خوان جوان در خارج کشور

savepasargad.com

committee.s.pasargad@gmail.com

پذیرایی هموطنان یهودی از سیل زدگان‎

savepasargad.com: در جریان سیلی که به خاطر بی توجهی، ناکارآمدی و بی خیالی مسئولین جمهوری اسلامی به کشته شدن و زخمی شدن صدها هموطن ما منجر شد، باز این مردمان با فرهنگ و انساندوست بودند که به کمک هموطنان آسیب دیده خود برخاستند. شیرازی ها در این مورد پیشقدم بودند؛ همین طور هموطنان یهودی. آن ها که همچون دیگر اقلیت های مذهبی  در این چهل سال گذشته بیشترین شکنجه و آزار را هم از مسئولین حکومتی و هم از برخی از مردمان نادان دیده اند،  از اولین روزهای سیل درهای سالن اجتماعات خود را به روی سیل زدگان باز گذاشتند. در روزهای گذشته این هموطنان مهربان ما، به طور مرتب به پذیرایی و مداوای زخمی ها مشغول بوده اند.  در زیر اعلامیه ی یهودیان شیراز را که بلافاصله پس از فاجعه اخیر سیل در شیراز پخش شد را مشاهده می کنید.

بیشتر