عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ مهر ۱۳۹۱

تنها نیروی جاذبه

سال۱۴۰۳، سال آناهیتا، ایزدبانوی ایرانی

جایزه نوروز ۱۴۰۳: بهترین شخصیت های میراث فرهنگی و طبیعی

مثال عشق پیدایی و پنهان

آقای دریایی خشم امثال شما، عشق به ایران را بیشتر در من شعله ور می سازد

کلک تازه حکومت اسلامی برای ثبت آثار مذهبی – اسلامی به جای آثار فرهنگی و تاریخی ایرانی

جلوگیری از بارداری، واکنش هوشیارانه زنان و مردان ایرانی به خواست خائنانه خامنه ای

آیا نام های کوروش، فریدون و ثرَاِتَئونَ مترادف هستند؟

امیدوارم نرگس محمدی بیش از هر چیز یک زن ایرانی باشد

در خطر بودن منطقه باستانی «نقش رستم»

بیشتر