عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ مهر ۱۳۹۱

مثال عشق پیدایی و پنهان

آقای دریایی خشم امثال شما، عشق به ایران را بیشتر در من شعله ور می سازد

کلک تازه حکومت اسلامی برای ثبت آثار مذهبی – اسلامی به جای آثار فرهنگی و تاریخی ایرانی

جلوگیری از بارداری، واکنش هوشیارانه زنان و مردان ایرانی به خواست خائنانه خامنه ای

آیا نام های کوروش، فریدون و ثرَاِتَئونَ مترادف هستند؟

امیدوارم نرگس محمدی بیش از هر چیز یک زن ایرانی باشد

در خطر بودن منطقه باستانی «نقش رستم»

خورشید زیر پوست شما

حال و روز من و «ای تی» در این روزهای حساس وطن

از عناصر فرهنگی همانگونه بهره بگیریم، که انقلابیون مشروطه گرفتند

بیشتر