عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۶ تیر ۱۳۹۹

آش شلم شوربای گیلاس

هشدار: این یک فیلم کاملا فمنیستی است

بهشت ترسناک

کاردها و جشنِ تیزِ بریدن

فیلم «آن شب» و سینمای مخروبه‎

تا دیگر زمانی برای فکر کردن نماند

بازگشت از کهکشان آندرومدا

مست و بیگانه

جدال نابرابر زبان ملی و زبان مادری

یاد گیری بازماندگی

بیشتر