عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ آبان ۱۳۹۳

امام: نه! هیچکس حق ندارد با آمریکا مذاکره کند

تیتر روزنامه اطلاعات ۱۷ آبان ۱۳۵۸ موضعگیری خمینی چهار روز بعد از اشغال سفارت آمریکا و ماجرای گروگانگیری.  مقاله علی سجادی: روابط اردوی انقلاب اسلامی با ایالات متحدۀ امریکا قبل از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ 

Ettela'at newspaper headline on November 8, 1979, four days after the U.S. embassy hostage crisis: Khomeini: No! No-one should negotiate with America!

 

بیشتر