عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ آبان ۱۳۹۳

حکومت رو در روی مردم ایستاده است. هرچه را مردم با صدای بلند فریاد بزنند. عکس آن را انجام می‌دهد. چماق سرکوب چنان روی سر مردم بالا رفته که نیاز به اثبات اتهام نمی‌بینند. با شکنجه اعتراف می‌گیرند و بر اساس اعترافهای دروغین اعدام می‌کنند.—شیرین عبادی
بیراه نیست اگر بگوییم برای نخستین بار در تاریخ این کشور است که شاهد حضور وزیری در مجلس هستیم که به جای دفاع از استقلال خود و تلاش برای حفظ حریم وزارت‌خانه‌اش، به وابستگی مطلق، ابزار دست بودن، نداشتن استقلال و اختیار، و از همه بدتر، سهیم کردن نظامیان در سیاست و حتی مطیع بودن در برابر آنان افتخار می‌کند.—آرمان امیری
نگرانی جدی اروپا نسبت به فروپاشی برجام نه به خاطر حرکت ایران به سمت تولید بمب اتمی بر اساس اتهامات آمریکاست، بلکه به این دلیل است که شانس جنگ را به عنوان گزینه جایگزین دیپلماسی به شدت بالا خواهد برد و اگر هم جنگی در منطقه روی دهد پردامنه‌ترین و پرزیان‌ترین جنگ در چند دهه اخیر خواهد بود. —صابر گل‌عنبری
این غرور کاذب که برگرفته از تاریخ است را باید کنار گذاشت. ما هنوز خودمان را در هیبت شاهان پارس می‌بینم. هنوز از دریچه امپراتوری هخامنشی و ساسانی و اشکانی به جهان نگاه می‌کنیم. باید بپذیریم که بر خلاف موقعیت ژئوپلیتیکی منحصر به فرد و بر خلاف پتانسیل‌هایی که می‌توانست و می‌تواند ما را به یک قدرت جهانی تبدیل کند، بسیار آسیب‌پذیر شده‌ایم.—حسین اصغری ثانی

بیشتر