عمومی

دنبال کن


عضو از ۳ فروردین ۱۴۰۲

شعله ی جاودان هما دارابی

سر ریزِ واقعیت از ظرفِ نمایش

ملاحظاتی در باب خشمِ سازنده

«نه به اعدام» نفی همه‌ی رذالت‌های حاکم است

جعبه‌ی پاندورای ایران

هیچ بارانی شما را شست نتواند

فرصت‌های ملی در مسلخ ولایت فقیه

نظام ورشکسته و تباهی فزاینده

هراسِ زیستن در سرداب بی اعتمادی

چون پرده برافتد

بیشتر