عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ آبان ۱۳۹۳

جفا بیند که با ما این جفا کرد

ترسیم سیمای وحشی و مدنیت ستیز از بخش خشم‌گین جامعه

تو به خودتی میگی جون؟ یا با دار و درختا هستی؟

حالا که همه ی دنیا دست ما دخترا نیست

جدال با مرگ در جنوب‌شرق

خشم‌گین از اختناق، ترسان از انقلاب!

چرا معترضان شعار «مرگ بر خامنه‌ای» سر می‌دهند؟

نام من «نارضایتی» است

ماجرای بازگرداندن دیدارکنندگان بازی های جام ملت های اروپا، یا ماموران حکومت اسلامی؟

چه کسانی «تابوت» جمهوریت را آماده می‌کردند؟

بیشتر