عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ آبان ۱۳۹۳

فقط من

هیچ می دانستی

اکثریت معترض, برنده‌ی قطعی انتخابات

با هم یک کاریش می‌کنیم

حاکمیت را از ضرورت مسوولیت‌پذیری معاف نکنیم

افسوس و خوشحالی

کوروش، ایرانیان و کابوسِ تک‌خداباوری!

می‌خوام خودم باشم

مردم ایران جنگ طلب نیستند

ما جنگ را با هیچ نامی نمی خواهیم

بیشتر