عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ آبان ۱۳۹۳

نام دیگر دیوانگی

همراه شو عزیز

شاه مستبد دیگری زاده می شود (۲)

شاه مستبد دیگری زاده می شود (۱)

زمان آن رسیده هم‌پیمان شویم

عمویم و مستانه

گربه سیاه

صندلی پدر پدربزرگم

ای كاش

زندگی منشوری است در حرکت دوار...

بیشتر