یک فمینیست برهنه تونسی به نام مریم، امروز ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ (۳ آوریل ۲۰۱۳) همراه با دو فمینیست دیگر مقابل مسجدی در پاریس پرچم مسلمانان سلفی را در اعتراض به بنیادگرایی اسلامی و آنچه که آنان «تعرض و تجاوز به حقوق زنان به نام شریعت» خواندند، به آتش کشید.

 

نمایش گالری در اندازه بزرگ