عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۰ دی ۱۳۹۱

طرف یه پاش چلاق بوده، یه چشمش هم کور. میره حج. زمان سنگ زدن به شیطان، ابلیس ظاهر میشه و ازش می پرسه: "چشمت چی شده؟" میگه: "خدا داده، مادرزاد کور بودم." دوباره می پرسه: "پات چرا فلج شده؟" میگه: "حکمت خداونده." شیطون عصبانی می شه میگه: " مادر قحبه، پس چرا به من سنگ میزنی؟!!!"—ابلیس
اگر آن لامپ كه روزی سه تومن بود فقط، این زمان قیمت او بیش‌تر از یک ملیون تومن است، همه تقصیر كراوات من است! —ابوالقاسم حالت
دشمن، دشمن دشمن دشمن. دشمن دشمن دشمن، دشمن !—علی خامنه ای
حاجمیا؛ علم و اَدَب وَرز که رو سایت جی جی .... هر که را نیست اَدَب، لایق صحبت نَبُوَد —حاجمی

بیشتر