عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۵ مهر ۱۳۹۱

شکسته نفسی درخواست ستایش دوباره است. —ناشناس
تجربه بی رحم ترین معلم دنیاست. چون اول امتحان میگیره ، بعد درس میده!—اقتباسی ایرانی از گفته "سی اِس لوییس"
بله عدالت حتا برای بی‌‌ عدالت ها، و آن موقعه است که می‌‌توانیم بگوییم که بی‌ عدالتی را ریشه کن کردیم!—MasoudK
آخوندی را گفتندخرقه خویش را بفروش. گقت:اگر صیاد دام خود را فروشد به چه چیز شکار کند —عبید زاکانی
لذتی که در خرج کردن پول توجیبی هست در خود "این‌کام" نیست—Nazanin

بیشتر