عصر ایران :

برخورد قطار مشهد- سمنان با قطار تبریز- مشهد  امروز در محدود ایستگاه هفتخوان  بین شهرستان های سمنان و دامغان تعدادی کشته و مجروح برجا گذاشت ...

برو به آدرس