عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۲ آبان ۱۳۹۳

شهلا شفیق ~ دریافت نشان شوالیه لژیون دونور فرانسه

دوستت دارم ~ گابریل گارسیا مارکز

گُل اومد بهار اومد

دفتر هنر ~ ویژه ی محمد مصدق

سرود تغيير برای برابری

"فروشنده" اصغر فرهادی نامزد اسکار شد

بر سرمای درون ~ محسن عمادی

سهمی از مزارع و خورشید ~ محسن عمادی

برهنه و باد ~ نیما سروستانی

فیلم سینمایی "ابد و یک روز"

بیشتر